Peter Dlhopolec

Author

Peter Dlhopolec

Pochádza zo Zvolena. Študuje masmediálnu komunikáciu na FMK UCM v Trnave. Na Univerzite sv. Cyrila a Metoda vyštudoval aj európske štúdiá. Absolvoval študijné pobyty v Poľsku, Slovinsku a Rumunsku. Pôsobí ako reportér v The Slovak Spectator.