Viktória Mirvajová: Stále platí naše staré heslo: „Print, ktorý neznesie klišé“

V rámci osláv 10-tych narodenín vám v rubrike Absolvent prinášame rozhovory s bývalými šéfredaktormi časopisu Atteliér. Tentoraz sme vyspovedali VIKTÓRIU MIRVAJOVÚ, doktorandku FMK.