O časopise atteliér

Prvé číslo atteliéru (ešte s jedným t) vzniklo v skromných podmienkach v suteréne na Skladovej a vyšlo v novembri 2003. Tlačil sa na školskom risografe. Prvé dva ročníky vychádzali na preložených nezopnutých A3-kách, niektorí redaktori dodnes spomínajú na pravidelné skladanie čerstvo vytlačených listov do zmysluplného časopisu.

Prvý výraznejší úspech časopisu prišiel v roku 2005, kedy na súťaži Štúrovo pero vo Zvolene získal prvé miesto v kategórii vysokoškolské časopisy. O rok neskôr sa úspech zopakoval. Po druhom mieste za rok 2007 sa atteliér posadil do sedla vysokoškolských časopisov, prvenstvo si opäť obhájil na Štúrovom pere 2008. Rovnaký úspech zaznamenal v rokoch 2011, 2012 a 2015.

Roky práce nepochybne stáli za to, porotcovia ocenili dlhodobo vysokú kvalitu časopisu a v roku 2016 atteliér získal Zlaté Štúrovo pero. V roku 2018 sa umiestnil na tretej priečke. V kategórii elektronické magazíny získal v rokoch 2016 a 2018 prvé miesto a v roku 2019 druhé miesto portál Gaudeo.sk, ktorý bol akýmsi partnerským webom atteliéru. Gaudeo.sk a attelier.sk sa zlúčili v roku 2020. V roku 2021 si časopis atteliér Štúrovho pera odniesol celkovo sedem ocenení.

atteliér ponúka študentom vyskúšať si prácu v redakcii mesačníka, a to nielen na pozícii redaktora, ale aj na postoch editora, fotografa či grafika. Tematicky je jeho skladba pomerne pestrá. Venuje sa aktuálnemu dianiu na univerzite – eventom, prednáškam s odborníkmi z praxe, workshopom či konferenciám. Okrem toho vždy predstaví absolventa FMK a pedagógov, ktorí pôsobia na Univerzite sv. Cyrila a Metoda. atteliér rovnako mapuje dianie v oblasti, v ktorej budú budúci absolventi pracovať – médiá a marketing. Nezabúda ani témy, ktoré patria k študentskému životu – internáty, študentské akcie, koncerty, kuriozity všedného života.

Šéfredaktorský post zastávali Martina Mitterpachová, Juraj Koník, Katarína Rosinová, Martina Havranová, Viktória Mirvajová, Andrej Knap, Magdaléna Švecová, Dominika Cifrová, Romana Haluščíková, Peter Dlhopolec, Juraj Rakučiak a Šimona Tomková. Od septembra 2022 je šéfredaktorkou Bernadetta Čaranová.