Atteliér po prvýkrát vyšiel v novembri 2003. Redakcia v sutteréne na Skladovej začínala veľmi skromne, časopis sa tlačil na školskom risografe, čo sa samozrejme podpísalo na výslednom produkte. Prvé dva ročníky atteliéru (zo začiatku ešte s jedným T) tak vychádzali na preloţených nezopnutých A3-kách. Doteraz však niektorí redaktori spomínajú na pravidelné skladanie čerstvo vytlačených listov do zmysluplného časopisu. No ruky čierne od farby sú už minulosťou.

Na čele redakcie stojí šéfredaktor a ako prvá redakciu viedla Martina Mitterpachová. Po prvom roku post šéfredaktora prebral Juraj Koník, ktorý ho viedol až do roku 2005/2006. V rokoch 2006-2008 pod vedením šéfredaktorky Kataríny Rosinovej zaznamenal časopis pokrok aj v oblasti dizajnu. Prechod k novej tlačiarni a nová krv v radoch grafikov umoţnila časopisu prechod k plne farebnému vyhotoveniu. Prvý výraznejší úspech časopisu prišiel v roku 2005, kedy na súťaži Štúrovo pero vo Zvolene získal prvé miesto v kategórii vysokoškolské časopisy. O rok neskôr sa úspech zopakoval. Po druhom mieste za rok 2007 sa atteliér opäť posadil do sedla vysokoškolských časopisov. Na Štúrovom pere 2008 získal prvé miesto pod vedením šéfredaktorky Martiny Harvanovej, ktorá viedla redakciu do roku 2010. Po Martine vedenie redakcie prebrala Viktória Mirvajová. Viki viedla atteliér jeden rok a pozíciu šéfredaktora po nej prebral Andrej Knap (2011-2013). V tomto období si atteliér doniesol zo Zvolena dva roky po sebe najvyššie ocenenie v súťaži VŠ časopisov (za rok 2011 a rok 2012). Po Andrejovi prebrala funkciu šéfredaktora Magdaléna Švecová, v súčasnosti ho vedie Dominika Cifrová.

Atteliér ponúka študentom vyskúšať si prácu v redakcii mesačníka. A to nielen na pozícii redaktora, ale aj na postoch editora, korektora, fotografa, či grafika. Tematicky je jeho skladba pomerne pestrá. Venuje sa aktuálnemu dianiu na univerzite – eventom, prednáškam s odborníkmi z praxe, workshopom či konferenciám. Okrem toho vždy predstaví absolventa FMK a pedagógov, ktorí na Univerzite sv. Cyrila a Metoda pôsobia. Atteliér rovnako mapuje dianie v oblasti, v ktorej budú budúci absolventi pracovať – média a marketing. Nezabúda ani témy, ktoré patria k študentskému životu – internáty, študentské akcie, koncerty, či kuriozity všedného života.

© 2020 ATTELIÉR