„Neučíme sa pre školu, ale pre život,“ znie latinské príslovie. Obávam sa, že na múdrosti našich otcov sa akosi zabudlo. Výrokom narážam na povinné prednášky na našej škole, ktoré sú na iných zriedkavé.