Videohry majú podľa výskumu najväčší efekt u detí, ktoré v škole dosahujú podpriemerné výsledky alebo im nevyhovuje klasický spôsob učenia sa. Aj keď má gamifikácia v slovenskom školstve medzery, vzdelávacie hry majú veľký potenciál, stačí sa s nimi naučiť pracovať.