Za rast fúzov či strihanie vlasov im hrozí vylúčenie z komunity. Žijú Amiši aj na Slovensku? O tejto skupine ľudí sme sa rozprávali s etnologičkou Martou Botikovou, ktorá pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave na Katedre etnológie a muzeológie.