Odborníci na riešenie konfliktov a kritické myslenie Martin Poliačik a Dušan Ondrušek tvrdia, že problém pri riešení konfliktov vzniká práve kvôli nedostatočnej práci s emóciami.