12% (rok 2012) až 17% (rok 2018) absolventov stredných škôl s maturitou na Slovensku opúšťa hranice nášho štátu kvôli vysokoškolskému štúdiu.