Umelecké diela pred revolúciou podliehali štátnej kontrole, ktorá zabezpečovala, aby hudobná, filmová či iná tvorba nespochybňovala režim. Diela, ktoré nevyhovovali garnitúre, boli jednoducho zakázané alebo zmenené. Viacerých umelcov to presvedčilo, aby emigrovali na západ.