Ak sa narodíte do chudobnej rodiny a prepracujete sa k luxusu, nechcete sa vrátiť späť. A to aj vtedy, keby váš život mal stáť na peniazoch pošpinených krvou a ropou.