Väčšina spoločnosti vníma počítačové hry ako formu zábavy, no niektoré z nich umožňujú hráčom lepšie pochopiť aj komplexné spoločenské problémy. Totalitné režimy vyobrazené v digitálnych hrách vás postavia pred rozhodnutia, ktoré vyvolávajú etické dilemy.