Externé štúdium využíva v akademickom roku 2023/24 na FMK 346 študentov. Táto forma poskytuje možnosti aj tým, ktorí sa pracovne realizujú, starajú sa o rodinu alebo je pre nich dochádzanie náročné.