Bratislavská PechaKucha Night predstaví v stredu 28. októbra tvorbu inšpiratívnych hostí, ktorých práca sa dotýka aktuálnej témy Hranica.