Do priestorov na Skladovej ulici zavítali 21. apríla rôznorodí hostia, ktorí sa predstavili v rámci FMK TV day.