„V telefóne zniete ako Červená čiapočka. Nieže vás v Bratislave uhryzne vlk,“ zasmial sa, keď sme si dohadovali stretnutie. Spisovateľ, humorista, ale aj milovník detektívok. KORNEL FÖLDVÁRI.