Ešte náročnejšie ako orientovať sa v hromade správ je rozoznať ich od dezinformácií. Dôležité je vedieť s nimi narábať a poznať správne zdroje. Hoci k nim zvyčajne patria napríklad tlačové agentúry, pozor by sme si mali dať aj na ne.