Neboli len obeťami druhej svetovej vojny a holokaustu. Rómovia sa v odboji aktívne zapájali, vytvárali partizánske oddiely a spolupracovali s americkou spravodajskou službou, ktorá bola predchodcom CIA.