FREJM sa uskutoční 5. mája 2021. Celá udalosť bude vzhľadom na aktuálnu situáciu s pandémiou prebiehať v online priestore so začiatkom o 10:00 hod.