Poruchy príjmu potravy postihujú každoročne čoraz viac ľudí. Z cesty odopierania, nenávisti, bolesti a klamstiev sa dá dostať najmä vďaka odbornej pomoci. Ostanú ale naďalej slabou stránkou človeka.