Je to už viac ako rok, kedy som prvýkrát zbehla do Sutterénu na Skladovej. Vraj tam máme predmet Mediálny ateliér – print, kde sa naučíme, ako sa tvorí tlač. Predstavovala som si všeličo iné, len nie tvorbu reálneho časopisu. Časopisu na naozaj vysokej úrovni.