Počas diskusie v rámci Týždňa vedy a techniky na FMK UCM Martin Strižinec priznal, že by sa po uplynutí prezidentkinho mandátu chcel vrátiť k vlastnej kreatívnej práci. Nevylúčil tiež návrat do médií, ale ani to, že zostane pôsobiť na akademickej pôde.