Dôvodom nárastu je pretrvávajúca pandémia, a teda dopyt po aktuálnych a overených informáciách. Onlinové predplatné novín sčasti nahrádza stratené zisky z inzercie.