Podľa odborníkov by sme sa v čase pandémie mali inšpirovať životom našich starých rodičov. Vzťah počas karantény udrží každodenný kontakt.