Vyvíjajú kovy rozpustné v tele, pripravujú materiály na uskladnenie jadrového paliva a zachráňujú nárečia. Boli sme sa pozrieť na prácu vedcov v Slovenskej akadémii vied (SAV).