Minuloročné štátnice nezvládlo 26 % tretiakov a 18 % piatakov. Dekanka konštatuje, že niektorí študenti chodia pred komisiu len vyskúšať, či budú mať šťastie. V skutočnosti ich nemrzí, že neprejdú, chcú si predĺžiť študentské časy.