Sexuálne obťažovanie sa čoraz viac stáva nepríjemným fenoménom dnešnej doby. Kým jedni tvrdia, že ide o spoločenský problém, druhí túto situáciu považujú za preceňovanú.