Nepomenovaný „bot“, ktorý pôsobí v aplikáci Telegram, vyzlieka ženy na princípe umelej inteligencie a strojového učenia. Autori pôvodného článku tvrdia, že každému užívateľovi hrozí nebezpečenstvo zneužitia jeho fotografie.