Pre čitateľov, poslucháčov či divákov je čoraz náročnejšie rozlíšiť pravdivosť prijatej informácie. Čo je deepfake a prečo je nebezpečný?