My, bežní ľudia, si umením spestrujeme prostredie okolo seba i svoj voľný čas. A potom tu máme takých, ktorí nám to umožňujú – samotných umelcov. Ako prežívajú hluché obdobie a ako naň reaguje kultúrne centrum na Nádvorí?