Na FMK vyštudovala všetky tri stupne štúdia. Pracovala v rádiu, v televízii a momentálne má vlastnú šou s Bekimom v rádiu Jemné. S Viktóriou Lancošovou sme si zaspomínali aj na jej študentské časy.