Design it!, Týždeň vedy a techniky, Grow with Google eventy či Marketing Identity. Tieto obľúbené udalosti zažívame aj vďaka vedúcej Katedry marketingovej komunikácie VLADIMÍRE JURIŠOVEJ. Porozprávali sme sa s ňou o eventoch, o tom, čo na organizovaní neznáša, o novinkách na škole, ktoré sa dejú…