Zaujímalo vás niekedy ako si vrátnik v škole vypĺňa čas a čo je v jeho kompetencii? Vrátnik Anton nám prezradil niečo z jeho profesného, ale aj osobného života.