Očkovanie podľa viacerých štúdií nezapríčiňuje autizmus. Ide totiž o neurobiologickú, vývinovú poruchu s viacerými symptómami.