Zakazujú predmanželský sex, ale rozdávajú kondómy. Baháji nemajú kňazov a svojich vedúcich si volia.  Baháji ako najmladšie svetové náboženstvo oslávili pred dvoma rokmi 200. výročie, ku ktorému tento rok vznikol dokument Light to the World. Bahájska viera má korene v dvoch hlavných postavách. Prvou je…