Zakazujú predmanželský sex, ale rozdávajú kondómy. Baháji nemajú kňazov a svojich vedúcich si volia.  Baháji ako najmladšie svetové náboženstvo oslávili pred dvoma rokmi 200. výročie, ku ktorému tento rok vznikol dokument Dawn of the Light. Bahájska viera má korene v dvoch hlavných postavách. Prvou je…