November je už tradične mesiacom plným vizuálneho lesku, osláv a stretnutí fotografickej komunity nielen zo Slovenska, ale aj z blízkeho či širšieho okolia. Tentokrát budeme súčasťou aj my.