Je naša krajina dostatočne chránená pred potenciálnou hrozbou? Alebo sa máme mať na pozore, pretože žijeme v bezpečnostnom vákuu?