Diskutujúci hostia
Diskutujúci hostia Ivo Samson (prvý zľava) a Martin Fedor (prvý sprava)

 

Prvá prednáška Centra európskych štúdií organizovaná Fakultou sociálnych vied prišla s horúcou témou plne nabitou informáciami. Centrum európskych štúdií ďalej plánuje každý mesiac ponúkať študentom a širšej verejnosti možnosť zúčastniť sa prednášok na vopred ohlásenú pútavú tému.

Bezpečnostný analytik Ivo Samson  a člen Výboru pre obranu a bezpečnosť Martin Fedor sa zhostili svojej úlohy a čelili náročným otázkam moderátora. Čo sa nedá povedať o Eduardovi Chmelárovi, rektorovi Akadémie médií, ktorý na poslednú chvíľu odmietol účasť na prednáške, pretože podľa jeho vlastných slov sa mu zloženie hostí zdalo maximálne nevyvážené. V konečnom dôsledku to malo na diskusiu skôr nepriaznivý efekt, keďže dvom zúčastneným proamerickým  analytikom chýbala protiváha a opozičný pohľad na tému. Bohužiaľ fakulta už za tak krátky čas nedokázala nájsť za pána Chmelára adekvátnu náhradu, takže publikum sa muselo uspokojiť aj s menej atraktívnym obsahom prednášky.

Celá prednáška bola moderovaná a rozdelená do troch blokov. Prvý sa dotýkal termínu bezpečnostné vákuum, ktorý bol  nasledovaný blokom objasňujúcim na čo nám slúži NATO a akú pozíciu v ňom zohráva Slovensko. Ukrajinským nepokojom, ruskej propagande a hrozbám terorizmu bol venovaný úplný záver prednášky. Hostia sa vo svojich výpovediach prevažne zhodovali, navzájom sa dopĺňali alebo opravovali. Koniec prednášky patril otázkam z  publika, ktoré okrem študentov UCM tvorili študenti iných univerzít a tiež širšia verejnosť.

Foto: Katarína Žažová