#ucm

Vjamnoce 4

Aj tento rok naši šikovní študenti priložili ruky k dielu a zorganizovali krásne vianočné stretnutie, tentoraz zamerané na zbierku pre deti z...

Pôžička z fondu je pre študentov prijateľnejšou voľbou

Počas piatich rokov existencie štátneho Fondu na podporu vzdelávania požiadalo o bezúčelovú pôžičku už viac ako desaťtisíc študentov. Strach zo zadĺženia je najväčším dôvodom, prečo študenti pôžičky odmietajú. Podmienky stanovené fondom sú oproti pôžičkám, ktoré ponúkajú banky, v mnohých smeroch výhodnejšie.

12. ročník podujatia Kvapka krvi UCM

Srdečne vás pozývame na tradičné podujatie darovania krvi na Univerzite sv. Cyrila a Metoda. V poradí dvanásty ročník darovania krvi sa uskutoční dňa 26. apríla 2017 (streda), od 8:00 do 10:30 v presklenej zasadačke rektora (hlavná budova UCM – Nám. Jozefa Herdu).

11. ročník podujatia Kvapka krvi UCM

Kvapka krvi UCM sa teší obľube študentov, pedagógov aj zamestnancov Univerzity. Snažíme sa motivovať potenciálnych darcov do pravidelného darovania, pomáhať pri budovaní darcovskej základne a taktiež pri šírení osvety o potrebe darcov v rámci akademickej pôdy, ale aj mimo nej.

Na UCM v Trnave ocenia šikovných študentov

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave núdzu o šikovných študentov nemá. Práve naopak, a preto sa Študentská rada Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave rozhodla takýchto študentov oceňovať.

UCM sa môže pýšiť najkrajšou aulou na Slovensku!

Výstavbe auly na Bučianskej ceste v Trnave predchádzalo niekoľkoročné snaženie sa nielen zo strany univerzity sv. Cyrila a Metoda ale aj Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Dňa 25.2 2016 boli jej priestory slávnostne odovzdané do činnosti univerzity.

Náš neznámy-známy profesor

V decembri 1865 uzrela svetlo sveta Lewisova Carrollova „dvojkniha“ Alice´s Adventures in Wonderland a Through the Looking Glass, ktorej slovenský preklad Alica v krajine zázrakov a Za zrkadlom a s čím sa tam Alica stretla majú na svedomí Viera Vojtková a Juraj Vojtek. Pri tejto príležitosti Spoločnosť Lewisa Carrola Severnej Ameriky usporiadala niekoľko akcií, ktoré 7. a 8. októbra 2015 vyvrcholili konferenciou o problematike prekladu diela do iných jazykov spolu s výstavou jeho ilustrátorov. Zo Slovenska sa na podujatí zúčastnil Juraj Vojtek...