Čas vyberania tém a písania záverečných prác sa blíži. Rozprávali sme sa s držiteľom ocenenia rektorky za diplomovú a bakalársku prácu Norbertom Chomistekom.

Vymyslieť si vlastnú tému? Počkať a radšej si vybrať z už ponúknutých? Ktorého školiteľa alebo školiteľku osloviť? Tieto otázky trápia nejedného vysokoškoláka. Preto sme sa s bývalým študentom FMK rozprávali aj o:

  • jeho ocenených prácach,
  • výbere témy a školiteľa,
  • tipoch a trikoch pri písaní práce,
  • tom, ako môže písanie práce pomôcť v budúcej kariére.