Voľby do Európskeho parlamentu sa na Slovensku uskutočnia v sobotu ôsmeho júna. Na päť rokov si v nich zvolíme 15 poslancov. Ako ich vnímajú študenti UCM?

Po celej Európskej únii budú voľby prebiehať od šiesteho do deviateho júna. Každý štát si v tomto období zvolil dátum, v ktorom sa uskutočnia voľby na jeho území.

Ako sa na voľbách môžem zúčastniť?

Zúčastniť sa môže každý oprávnený občan členských krajín Európskej únie, pričom ku dňu volieb musí dosiahnuť plnoletosť, teda vek 18 rokov (toto platí pre Slovensko; napríklad v Rakúsku a na Malte môžu občania voliť od 16 rokov, v Grécku zase od 17).

Voliči musia voliť na mieste svojho trvalého pobytu. Výnimkou je však voľba s hlasovacím preukazom, o ktorý sa dá požiadať aj e-mailom alebo listom, a to najneskôr do 20. mája. Kto nestihol, nevadí. Dá sa oň požiadať aj osobne na obecnom úrade trvalého pobytu voliča najneskôr do siedmeho júna.

Ak má občan iného členského štátu s trvalým pobytom na Slovensku záujem voliť u nás, musel požiadať do 29. apríla o zapísanie do zoznamu voličov v obci s jeho trvalým pobytom. Občania SR s trvalým pobytom v krajine mimo Európskej únie môžu po preukázaní slovenského cestovného dokladu a čestného vyhlásenia o trvalom pobyte v cudzine voliť kdekoľvek na Slovensku. No občania SR, ktorí majú trvalý pobyt v inom členskom štáte EÚ, na Slovensku hlasovať nemôžu; na voľbách sa môžu zúčastniť v štáte svojho trvalého pobytu, pričom rozhodovať budú o budúcich poslancoch za daný štát EÚ.

Ak sa občan Slovenskej republiky nachádza počas volieb mimo slovenského územia, je potrebné, aby si pozrel pravidlá daného štátu. Voľba poštou zo zahraničia je totiž rovnako ako pri prezidentských voľbách nemožná.

Komu vlastne dávam svoj hlas?

Slováci si do Európskeho parlamentu budú voliť 15 poslancov. Tí následne spolu s ďalšími poslancami ostatných členských štátov rozhodujú o chode Európskej únie a jej členských krajín.

Každý občan má právo svoj hlas odovzdať maximálne dvom kandidátom z tej istej politickej strany. O tieto miesta má na Slovensku záujem 24 subjektov. Podľa prieskumu agentúry AKO pre JOJ24 najväčšiu šancu na úspech strana Progresívne Slovensko.

Prieskum zároveň ukázal, že nie všetci voliči by v Eurovoľbách volili tú istú stranu ako pri voľbách do NRSR Zdroj: AKO pre JOJ24
Prieskum zároveň ukázal, že nie všetci voliči by v eurovoľbách volili tú istú stranu ako pri voľbách do NRSR. Zdroj: AKO pre JOJ24

Prečo sú eurovoľby dôležité?

Vďaka voľbám do Európskeho parlamentu, môžu voliči určiť smerovanie Európskej únie na najbližších päť rokov. Poslanci ktorých zvolia, budú rozhodovať o otázkach ekonómie, hospodárstva, bezpečnosti, životného prostredia a podobne.

Zároveň má Európsky parlament právomoci rozhodovať o legislatíve, ktorá má dopad aj na každodenný život občanov Európskej únie. Ich úlohou je taktiež aj prijímať právne predpisy, rozhodovať o medzinárodných dohodách, a mnoho ďalšieho.

Študenti UCM: Nestačí sa dva dni pred voľbami pozrieť, kto za koho kandiduje

V rámci ankety sme sa študentov UCM pýtali ohľadom nadchádzajúcich júnových volieb do Európskeho parlamentu nasledovné otázky:

 1. Plánuješ ísť voliť v eurovoľbách? Prečo?
 2. Aké kritériá pri svojom rozhodovaní o tom, komu venuješ svoj hlas, budeš brať (by si bral/a) do úvahy?
 3. Aký dopad má podľa teba zloženie Európskeho parlamentu pre Slovákov? Ktoré témy nás podľa teba najviac ovplyvňujú?
 4. Myslíš si, že by sa mladí ľudia mali viac zaujímať, prípadne aktívne zapájať do európskej politiky? Prečo?

Ema, 1. Bc., masmediálna komunikácia na FMK

 1. Áno, je to jedna z povinností občana (aj keď v podstate dobrovoľná) a každé voľby môžu niečo zmeniť. Každý hlas je dôležitý. Môžem prispieť k zmene alebo sa svojím hlasom k tomu aspoň priblížiť.
 2. Podľa názorov, myšlienok, čo chce zastupovať, aké má plány. Samozrejme, človek nevyhovie každému, ale ak bude viacej toho, s čím súhlasím, získajú si môj hlas.
 3. Pracovné miesta, zvyšovanie cien potravín, inflácia, životné prostredie, školstvo, lekárstvo, ale určite aj kontroverznejšie témy.
 4. Jednoznačne. Títo poslanci v Európskom parlamente ovplyvňujú náš každodenný život, nemôže tam sedieť „len tak hocikto“. Určite nie niekto, kto to s ľuďmi dnes nemyslí vážne a úprimne, ale to je dnes už ťažké zistiť. Politici nám deň čo deň ponúkajú naservírované slová, ktoré chceme počuť, ale výsledky sa nikdy nedostavia. Preto je na ľuďoch urobiť si svoj subjektívny obraz a na základe neho sa rozhodnúť. Predsa len, Európsky parlament má vplyv na pracovné miesta, zákony, životné prostredie, všetko, čo sa nás týka. Nie je jedno, koho si zvolíme. Preto je dôležité sa zapájať do volieb, a to je jedno akých. Všetky sú dôležité.

Oliver, 2. Bc., marketingová komunikácia na FMK

 1. Áno plánujem, pretože mi záleží na tom, kto nás bude zastupovať v Európskom parlamente.
 2. Asi to, aké majú hodnoty, predstavy o budúcnosti a ich ciele s mandátom.
 3. Keďže sme členskou krajinou, tak zásadne nás rozhodovanie EP ovplyvňuje. Konkrétne témy povedať neviem, asi nejaké kvóty, migrácia a podobne.
 4. Určite áno. Mali by sa viac zapájať, aby ovplyvnili budúcnosť svoju a aj tých ostatných.

Peter, 1. Mgr., učiteľstvo histórie a výchovy k občianstvu na FF

 1. Určite áno, záujem o veci verejné je príjemná povinnosť pre každého občana. Je dôležité, aby našu krajinu vo svetovom politickom orgáne zastupovali adekvátni a racionálne zmýšľajúci ľudia. Osobne ma mrzí, že na Slovensku razíme poslednú priečku v účasti do EP v celej únii.
 2. Program, názory a postoje a myslenie kandidátov a ich politika, ktorú sledujem aktívne už niekoľko rokov.
 3. Určite veľký. Síce budeme mať len 15 zástupcov, ale zato sa delia do politických krúžkov z celej únie, kde vedia presadiť svoje ciele. V medzinárodnom sektore je práca europoslancov pre našu krajinu dôležitá. Každá jedna téma riešená v EP je pre nás rovnako dôležitá.
 4. Určite áno, osobne odporúčam Európsky potenciál, ktorý sa k tejto problematike naplno venuje. Za mňa by sa mala predstaviť aj výučba ohľadom danej problematiky.

Viliam, 2. Bc., masmediálna komunikácia na FMK

 1. Áno, voliť pôjdem. Je to hlavne preto, lebo si vážim demokraciu, a to, že môžem ísť voliť, je jednou z jej výsad. Sú na svete krajiny, v ktorých si ľudia nemôžu zvoliť svojich zástupcov slobodne. Mali by sme si túto možnosť vážiť a využiť ju.
 2. Budem sa rozhodovať najmä podľa toho, aký má daný politik alebo politička postoj k veciam, ktoré sú pre mňa hodnotové. Takisto si budem všímať jeho/jej verejné vyjadrenia a spôsob komunikácie s verejnosťou.
 3. Veľa ľudí si myslí, že nás európska politika nemusí zaujímať. Je to ale presný opak. Tým, že aj Slovensko je členom EÚ, mali by nás tieto voľby zaujímať viac. Čo sa týka tém, tak najviac nás momentálne ovplyvňujú témy ohľadom ekonomiky, bezpečnosti a takisto aj konfliktu na Ukrajine.
 4. Určite áno. Celkovo si myslím, že by sa mali ľudia o politiku viac zaujímať. Ovplyvňuje každého z nás. Takisto sa podľa mňa musíme zbaviť pocitu, že ako jednotlivci nedokážeme nič zmeniť. Nestačí sa dva dni pred voľbami pozrieť, kto za koho kandiduje a prescrollovať si jeho/jej sociálne médiá. Politiku treba vnímať komplexnejšie.