Pri výbere tém bakalárskych či diplomových prác si študenti nemusia vybrať iba z tých vypísaných v AIS-e, ale môžu si navrhnúť aj svoje. Treba tak urobiť skôr ako budú vypísané témy, najneskôr v januári.

Pri výbere témy je dôležité zamerať sa na oblasti, ktoré študenta zaujímajú a bavia. Samozrejme, práca by mala mať prínos v praktickom či výskumnom smere. Premyslieť si treba aj zameranie, teda či pôjde len o teoretickú alebo aj o empirickú či aplikačnú prácu. 

Napríklad, ak má študent zručnosti a skúsenosti v tvorbe – či už ide o film, fotografovanie, písanie alebo tvorbu hier, tak je dobré zamerať sa týmto smerom aj pri záverečnej práci. Vlastné umelecké dielo bude prílohou celej práce.

Pri výbere témy je dôležité prihliadať na aktuálnosť problematiky a tiež zistiť, či téma spadá pod mediálne štúdiá, aby práca nezachádzala do vied, na ktoré nie je naša fakulta zameraná. Pokojne to môže byť niečo, čo ste počuli na prednáškach a zaujalo vás to alebo môže ísť o konkrétny produkt, značku, systém, seriál či zákon. Námetov na témy je v mediálnej, hernej či marketingovej sfére naozaj veľa.

vlastná téma
Pri výbere témy je potrebné zamerať sa aj na vyhľadanie literatúry, aby študenti zistili, či budú mať k téme dostatok zdrojov. Zdroj: unsplash.com

Ako si vybrať správneho školiteľa?

Po výbere vlastnej témy si študent volí školiteľa. Ten by mal byť v navrhnutej téme, ako aj v jej kontexte doma. Pokiaľ študent nevie, koho má osloviť, pomôcť mu môžu charakteristiky pedagógov. Podľa nich zistí, kto sa čomu vo svojej vedecko-výskumnej činnosti venuje. Ďalším krokom môže byť archív CRZP. Podľa mena a priezviska pedagóga sa dá jednoducho zistiť, aké práce školil v minulých rokoch.

Keď študent pozná smerovanie pedagógov, tak vie lepšie odhadnúť, koho osloviť na školenie svojej vlastnej témy záverečnej práce. Môže tak urobiť e-mailom alebo prihlásením sa na jeho konzultačné hodiny. Študenti druhého ročníka môžu za školiteľa osloviť ktoréhokoľvek pedagóga, teda aj doktorandov. Diplomové práce môžu viesť len pedagógovia s titulmi doktor (PhD. aj PhDr.), docent (doc.)  alebo profesor (prof.).

Nebuďte sklamaní, keď dostanete zamietavú odpoveď. Pedagógovia školia určitý počet budúcich bakalárov a magistrov, preto sa môže stať, že už nebudú mať pre vás voľné miesto. Kto skôr príde, ten skôr berie! Pokiaľ nosíte tému v hlave už dlho a ste o nej presvedčený, oslovte pedagógov čo najskôr. Odmietnuť vás tiež môžu pre oblasť záujmu, ktorej sa pracovne nevenujú. Starostlivo preto vyberajte adresátov svojej žiadosti.

Opačný postup – neviem tému, ale chcem konkrétneho pedagóga

Pokiaľ nemáte úplne premyslenú tému záverečnej práce, no zároveň nechcete nechať veci na náhodu menom AIS a čakať, ktorá téma zostane voľná, aby ste sa na ňu prihlásili a vzápätí zistili, že nemáte ani páru o tom, čo básnik chcel tým názvom povedať, odporúčame tento postup. Oslovte konkrétnych pedagógov podľa vlastných skúseností z výučby alebo podľa odporúčaní svojich priateľov, ktorých ten-ktorý pedagóg školil. Taktiež si pozrite Centrálny register záverečných prác, aby ste mali ešte lepšiu predstavu o problematike, ktorej sa venuje. Priblížte mu, čo vás baví, aký typ práce by ste chceli písať alebo aj to, čo nie je vaša parketa. S vašimi indíciami vám môže pedagóg ušiť tému na mieru. Aj tu však svoju rolu zohráva čas, tak to netreba zbytočne odkladať.

vlastná téma
Pri písaní záverečnej práce je dôležité premyslieť si jej zameranie a tiež prihliadať na aktuálnosť témy. Zdroj: unsplash.com

Teória digitálnych hier prináša novinku

Tento postup výberu vlastných tém sa týka všetkých odborov Fakulty masmediálnej komunikácie okrem teórie digitálnych hier. Študenti z tohto odboru dostanú zoznam pedagógov s ich zameraním a témami. Budú zverejnené aj termíny, kedy budú môcť práce konzultovať. Podrobnejšie informácie nám poskytla Magdaléna Švecová, poverená vedením Katedry digitálnych hier: „Študenti tretieho ročníka bakalárskeho stupňa štúdia a študenti prvého ročníka magisterského stupňa štúdia budú mať možnosť konzultovať svoje témy, respektíve témy záverečných prác pedagógov organizovane a centralizovane. Na stránke fmk.sk a takisto prostredníctvom koordinátorov zverejníme zoznam pedagógov a tém, ktorým sa v rámci výskumu venujú a taktiež informáciu, či pedagógovia školia aplikačné alebo empirické práce. Študenti sa budú môcť prihlásiť na konzultácie k pedagógovi na základe tematickej preferencie, kde sa dohodnú, resp. nedohodnú na ďalšej spolupráci v rámci písania bakalárskej a diplomovej práce.

Výber vlastnej témy záverečnej práce si treba naozaj dobre premyslieť. Študent by mal vedieť, na akú problematiku sa chce v práci zamerať a ako ju chce rozoberať. Neodmysliteľnou súčasťou pri rozhodovaní by mala byť dostupná literatúra, z ktorej bude čerpať. Pokiaľ jej nie je dostatok, písanie sa môže nemilo skomplikovať.