Pri výbere tém bakalárskych či diplomových prác si študenti nemusia vybrať iba z tých vypísaných v AIS-e, ale môžu si navrhnúť aj svoje. Treba tak urobiť skôr ako budú vypísané témy, najneskôr v januári.