Títo mladí ľudia na prvý pohľad študijne a profesne takmer nič nespája. Vyštudovali na rôznych školách, majú odlišné zamerania a na sebarealizáciu si vybrali rozličné krajiny. Ich príbehy sa však prelínajú v jedom kľúčovom bode – všetci z nich vyskúšali Erasmus+ absolventskú stáž, s ktorou im pomohlo občianske združenie WorkSpace Europe.

Princíp absolventskej pracovnej stáže spočíva vo vycestovaní študenta respektíve absolventa do členskej krajiny EÚ, aby získal prax, ktorá úzko súvisí s vyštudovaným odborom. Získa pritom finančný príspevok, ktorý slúži na pokrytie časti výdavkov spojených s vycestovaním a pobytom v zahraničí.

WorkSpace Europe je prvé a momentálne i jediné slovenské konzorcium pre Erasmus+ zahraničné pracovné stáže. V súčasnosti združuje jedenásť vysokých škôl, pričom medzi tie najväčšie patrí napríklad Univerzita Komenského či Ekonomická univerzita v Bratislave.

13223409_10206226437932158_982084365_o

Študentov na stáž nominujú jednotlivé univerzity, pričom konzorcium ich nominácie jednotlivo posudzuje. Poslanie konzorcia tiež spočíva v prideľovaní finančných príspevkov úspešným uchádzačom a v administrácii celého procesu – odo dňa, kedy si študent podá prihlášku až po odovzdanie dokumentov o ukončení stáže.

Záujemcovia si prijímajúce organizácie hľadajú buď samostatne alebo sa môžu prihlásiť na niektorú z pozícii v databáze WorkSpace Europe. Čo sa týka finančného príspevku, ten študenti vo väčšine prípadov dostávajú na tri mesiace – stáž však môže trvať aj dlhšie, najviac však 12 mesiacov v rámci Erasmus mobility.

Vďaka stáži získajú mladí absolventi slovenských vysokých škôl možnosť nadobudnúť pracovné skúsenosti v odbore, otestovať svoje možnosti v zahraničných firmách či organizáciách a spoznávať inú krajinu. Ako tiež dosvedčujú i mnohé úspešné prípady v dvojročnej histórii konzorcia WorkSpace Europe, stáž tiež môže pootvoriť dvere k trvalému pracovnému úväzku.  

„Na stáži som z vlastnej vôle trávila  i desať hodín denne. Bola to totiž príležitosť naučiť sa, že si mám veriť a že mám čomu veriť. Užívala som si prirodzenosť, že ako čerstvá absolventka mám právo učiť sa a tiež ešte robiť chyby. A v tej slobode som našla sebadôveru,“ hovorí Ivonka, ktorá si vďaka skúsenostiam zo stáže našla vysnívanú prácu psychologičky.

Bývalá stážistka Nikoleta, ktorá ostala pracovať v prijímajúcej organizácii, túto výpoveď dopĺňa: Moja skúsenosť s absolventskou stážou bola priam neopísateľná. Vďaka nej som získala prácu, skúsenosti, priateľov a život vo Viedni. Vrelo odporúčam každému takúto príležitosť využiť.  

Prihlásenie na stáž je pritom pomerne jednoduché. Uchádzač, ktorého prihlášku schváli jeho vysoká škola, sa následne zaeviduje v konzorciu. To jeho žiadosť posúdi a v prípade, že študent už má prijímajúcu organizáciu alebo mu ju tím WSE pomôže nájsť, poskytne mu finančný príspevok a vybaví potrebné dokumenty.

„Chcel som si vyskúšať prax v zahraničnej inštitúcii a hovoril som si, že ak je to naozaj také jednoduché – len si nájsť prijímajúcu organizáciu a požiadať o príspevok z grantu, prečo to neskúsiť?“ Hovorí Ondrej, stážista z českého úradu vlády. „Nič síce nespadne z neba lusknutím prsta, ale pokiaľ sa o to človek zaujíma a dodržiava termíny, naozaj ten proces nepokladám za zložitý.

V prípade, že sa si aj Vy chcete  nájsť svoje miesto v Európe, obráťte sa už dnes so svojimi otázkami na tím WorkSpace Europe.


Viac informácií nájdete na webovej stránke workspaceeurope.sk, na Facebooku WorkSpace Europe, prípadne tím konzorcia kontaktuje na mailovej adrese info@workspaceeurope.sk.

Aby Vám neunikli nové pozície či aktuality, na webe sa tiež môžete prihlásiť na odber newslettra.