Zatiaľ čo v minulosti sa s ňou spájal najmä mimomanželský fyzický styk, dnes sa jej podoba rozšírila. Nie je to len možnosťami, ktoré so sebou priniesli internet a sociálne siete. Oveľa viac sa začínajú objavovať nové označenia ako emocionálna, finančná či virtuálna nevera.

Nemala vždy rovnakú podobu a ovplyvňovali ju sociálne a kultúrne faktory. O tom, ako sa vyvíjala naprieč civilizáciami, píše nemecký spisovateľ Richard Lewinhson. Hovorí, že z historického hľadiska bol veľký rozdiel, ako sa vnímal pomer mimo manželstva u mužov a žien. Ak mal šľachtic pomer s nižšie postavenou ženou, zošľachtil svoj rod. Naopak princezná, ktorá mala pomer s poddaným, svoj rod poškodzovala.

Vernosť manželky a prvorodenstvo mali v minulosti zabezpečiť kvalitného vyvoleného nasledovníka. Vec vyhradená pre vyššie vrstvy s majetkami, podľa Lewinhsona nemala význam pri nemajetných sedliakoch. Na vnímaní nevery sa podpísali aj náboženské a kultúrne hodnoty jednotlivých národov. Dodnes je v niektorých krajinách nevera v podobe mimomanželského sexu zločin, ktorý sa trestá smrťou.

nevera
Už stredovekí básnici písali o pásoch cudnosti. O ich skutočnom využití však nemáme dôkazy. Zdroj: Jean Auguste Dominique Ingres, 1819

Okrem toho, už dávno nie je problémom len zosobášených párov. Nevera je aktuálna vo vzťahoch naprieč rôznymi generáciami, aj pri klasickom chodení. Rozdielne vnímanie nevery rôznymi vekovými kategóriami mení jej podobu. Preto sme sa pozreli na to, ako ju vnímajú vysokoškoláci.

Nevera v číslach

Výskum Veroniky Pileckej ukázal, že 95 % respondentov (študentov VŠ), považuje vernosť za dôležitú súčasť funkčného partnerského vzťahu. Názor na neveru a vernosť v partnerskom vzťahu sa podľa 60 % opýtaných v dospelosti mení. Až 86 % nepovažuje za neveru iba pohlavný styk. Nejednotný názor prevládal pri otázke kybernetického flirtovania, pričom viac ako polovica ho označila za neveru.

„Výsledky prieskumu poukazujú na fakt, že emocionálne prežívanie všeobecne zohráva v partnerských vzťahoch dôležitejšiu rolu, ako sexuálna spokojnosť,“ hovorí Pilecká o možných príčinách nevery.

Petra Fraňová, ktorá sa taktiež venovala príčinám, hovorí o rozdielnych dôvodoch medzi pohlaviami: „Ženy sa pri nevere cítili žiadané a práve ony potrebujú pocit, že sú krásne a výnimočné. Zatiaľ čo u mužov bolo ich správanie sprevádzané túžbou zažiť niečo nové.“

Podľa Diany Prieložnej zahŕňa online nevera z pohľadu žien oveľa viac činností ako z pohľadu mužov. Avšak obe pohlavia považujú za negatívnejšiu formu online nevery práve emocionálnu pred tou sexuálnou. Možno neprekvapí zistenie, že respondenti označovali svoje podvádzanie vo vzťahu za menej závažné, než to partnerove, čo potvrdil výskum Kristíny Hajdučíkovej.

nevera
Trest smrti za cudzoložstvo hrozí v Somálsku, Brunei, Iráne a ďalších. Zdroj: pexels.com/@shvets-production

Sú mladí verní?

Párová terapeutka Zuzana Hradileková o nevere pre Denník N povedala, že je to „akákoľvek aktivita, ktorá je vnímaná ako bolestivá strata dôvery alebo hrozba pre vzťah. Akákoľvek aktivita, ktorá podkopáva stabilitu párovej väzby. Ale najmä vtedy, ak sa to deje v utajení.“

Dodáva, že to nemusí byť iba sexuálny pomer: „Ak sa niekto stretáva s kolegom, píšu si, ale ešte sex nebol, dôsledky to môže mať rovnako strašné, lebo sa to dialo v utajení.“

Je podvádzanie partnera v tomto veku časté? Podľa dát z výskumu Pileckej, takmer 60 % respondentov nezažilo neveru vo vzťahu. Avšak 63 % z nich uvádza, že nevera u rovesníkov sa vyskytuje často. Preto sme sa pýtali študentov, či majú skúsenosti s neverou v partnerskom vzťahu.

Zažili ste neveru?

Linde sa priznal priateľ, že sa bozkával s inou osobou: „Povedala som, že je to v poriadku, ale bola som zranená. Vravela som si, že to nie je to fér. Ja by som to nikdy nespravila.“ Linda už s bývalým priateľom nechodí ale udržiavajú dobrý vzťah. Neveru by vraj dokázala odpustiť, ale trvalo by to dlhší čas.

Braňova priateľka sa počas vzťahu vrátila k bývalému partnerovi. „Do istej miery by som vedel odpustiť neveru, keďže som s tou babou v priateľskom kontakte, ale v partnerskom vzťahu by som neveru neodpustil.“ Myslí si, že ak partnerka preferuje tráviť viac času s bývalým alebo s inou osobou než s aktuálnym partnerom, ide o podobný prejav nevery.

Čím skôr začneme byť úprimní, tým menej škody po odhalení nevery narobíme.

Daniela sa necítila úplne istá, no mala podozrenie, že ju priateľ podvádza kvôli spoločnosti, v ktorej sa zdržiaval. Hovorí, že nevie, či by ju dokázala odpustiť: „Musíte to zažiť, až potom môžete povedať, či by ste to dokázali prepáčiť. Ak by som aj odpustila, zabudnúť by som nedokázala.“

Klaudiu takto ešte vo vzťahu nikto nezranil. „Kamarátka bola takto sklamaná. Mala svoju oslavu, kde bola aj jej kamarátka, s ktorou sa tam vyspal jej priateľ. Muselo to byť hrozné, ale to je určite každá nevera,“ povedala súcitne.

„Neskočím do vzťahu hneď, mali by sme si partnera vybrať tak, že s ním chceme budovať vzťah do budúcna, a nie ho mať iba na chvíľočku, pomotať hlavu a potom mu ublížiť,“ skonštatovala a dodala, že by neveru nedokázala odpustiť.

Čo nevera znamená?

Viacerí z oslovených študentov uviedli, že ju v partnerskom vzťahu nezažili. Pýtali sme sa preto, čo považujú za neveru. Podľa Nory je nevera určite sexuálna, ale aj to, keď sa človek cíti emocionálne viac spojený s niekým iným než so svojím partnerom/partnerkou. Podľa Daniely začína už len nevinným „lajkom“ alebo vypisovaním si.

Jakub pod neverou vníma niečo za hranicou, na ktorej sa pár dohodol: „Sú páry, ktorých hranice by sme označili ako neveru, napr. polyamorný vzťah, v ktorom si vymieňajú partnerov, ale oni to za neveru nepovažujú. Ale keď si nastavia, že si budú verní a potom si idú poza chrbát, to by som označil za neveru.“

nevera
Latinské In flagrante delicto označuje pristihnutie priamo pri čine. Zdroj: pexels.com/@cottonbro

Podľa mňa je potrebné určiť si hranice a porozprávať sa o tom. Ak niečo partner tají alebo si píše s inými ľuďmi, to už tiež môže byť nevera,“ stotožňuje sa s Jakubovým názorom Linda.

Mladí ľudia si ale uvedomujú dôležitosť komunikácie medzi partnermi a vážnosť zatajovania. Jakub hovorí, že problém nastáva, ak vo vzťahu vyskočí komplikácia a jeden z partnerov to rieši radšej s niekým iným ako s partnerom.

Môže sa však zmeniť vnímanie nevery? Podľa Braňa a Valérie sa ich vnímanie nevery nijako nezmenilo. Ľahšie na ňu nahliada Linda: „Myslím si, že som viac súcitná a dovolím viac vecí, pretože sme len ľudia, robíme chyby.“

Norin pohľad sa zmenil tak, že rozlišuje medzi emocionálnou a sexuálnou neverou. „Emocionálna je asi horšia, pretože stratíš priateľa, blízku osobu. Skôr sa dá potom medzi partnermi odkomunikovať fyzická nevera,“ tvrdí.

Nákupy na „tajňáša“

Aj keď sa začínajú objavovať nové prívlastky nevery, u študentov sa najčastejšie skloňovala sexuálna a emocionálna nevera. Finančná nevera sa vo výpovediach ani vo výskumoch na Slovensku doteraz nespomínala. Pri vysokoškolákoch je to pochopiteľné, pretože viacerí ešte nezdieľajú financie so svojím partnerom. To ale neznamená, že sa nevyskytuje. Ako sa prejavuje?

Podľa autorov štúdie Love, Lies, and Money: Financial Infidelity in Romantic Relationships ide o akékoľvek finančné správanie, ktoré úmyselne tajíme, a od ktorého očakávame odmietnutie zo strany partnera. Tak, ako uviedla Hradileková a respondenti, ak tajíte niektoré skutočností pred partnerom, už to naberá podobu nevery a celá situácia začína byť náročnejšia.

Podvádzanie v partnerskom vzťahu dokáže zanechať psychologické škody na človeku aj po tom, čo vzťah skončí. Takýto stav spôsobuje problémy v nových vzťahoch a je náročný na zvládnutie v každom veku. Hradileková ďalej pre Denník N uviedla: „Čím skôr začneme byť úprimní, tým menej škody po odhalení nevery narobíme.“