Aj pár dní pred voľbami ešte stále rozmýšľaš prečo ísť voliť a koho? Prečítaj si najzaujímavejšie body volebných programov jednotlivých politických strán a rozhodni sa. Aj tvoj hlas je dôležitý.

Vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky kandiduje celkovo 25 politických strán. Vybrali sme 9, ktorých volebné programy stručne zhrnieme. Jednotlivé politické strany sme zároveň oslovili s možnosťou vyjadriť sa. Ich stanovisko sme zohľadnili ako najdôležitejšie body z ich pohľadu.  Doteraz sme získali vyjadrenie od strán SaS, koalície PS/Spolu a hnutia Sme rodina. Tie, ktoré sa nevyjadrili, sme zohľadnili na základe ich volebného programu, ktorý prezentujú, diskusií a celkovej volebnej kampane. Zamerali sme sa najmä na vzdelávanie, podporu mladých ľudí, zdravotníctvo a podporu vyššej zamestnanosti.

Rebríček je zostavený podľa agentúry AKO, ktorý bol zverejnený vo februári 2020. Jednotlivé strany sú zoradené od najvyšších preferencií po najnižšie. Za najnižšiu považujeme 5 %, teda hranicu, ktorá je potrebná na zvolenie do parlamentu.

 

 

volebný prieskum
Volebné preferencie. Zdroj: agentúra AKO/denník SME

Volebné programy

SMER-SD

Strana, ktorá ma doteraz stále najväčšie preferencie získať hlasy v parlamentných voľbách 2020, vládne od roku 2006. Výnimku tvorilo obdobie 20 mesiacov počas vlády strany premiérky Ivety Radičovej. SMER sa prezentuje ako sociálne orientovaná strana, o čo sa snažili aj počas svojho vládnutia. Svoj program aj teraz postavili na troch základných bodoch:

 • trinásty dôchodok,
 • vyššie rodinné prídavky,
 • povinnosť lekárov voči štátu aj pod nátlakom.

Medzi ďalšie hlavné body patrí daň z robotov. Pod touto daňou si strana predstavuje odvod pre podniky, ktoré zautomatizujú výrobný proces alebo privedú zamestnancov zo zahraničia. Chce tiež zabezpečiť spravodlivé Slovensko a bezpečnosť pre svojich občanov.

OĽaNO

Podľa najnovších prieskumov strana prekvapila a získala druhý najvyšší počet percent so šancami na zisk hlasov v parlamentných voľbách 2020. Svoj volebný program zostavila v 210-stranovom vyhlásení. Medzi najdôležitejšie body patrí napríklad podpora rodiny, vzdelávania, vedy a výskumu, efektívnejšie služby a zdravotníctvo. Za jednu z najdôležitejších priorít si zároveň určili nulovú toleranciu podvodov a korupcie.

Z ďalších konkrétnych bodov ide napríklad o:

 • dôstojné a motivačné podmienky pre prácu, odborné stáže,
 • financovanie univerzít na základe ich kvality,
 • zníženie vážnosti titulov a presvedčiť ľudí, že titul nie je nutne odrazom spoločenského postavenia,
 • vytvorenie registra profesií, pri ktorých sa nevyžaduje vysokoškolské vzdelanie,
 • budovanie hál, športovísk, športové preukazy,
 • bezplatné objednanie na vyšetrenie cez systém ezdravie,
 • národný program podpory zdravia pre deti a študentov,
 • zlepšenie podmienok pre zdravotníkov,
 • výstavba nájomných bytov,
 • nezvyšovanie daní.

 

ĽSNS

Ľudová strana naše Slovensko, ktorá sa často označuje aj ako strana ,,Kotlebovci“, svoju kampaň predstavila ako Desatoro ĽS Naše Slovensko. Medzi desatoro patrí napríklad postih vysokých štátnych úradníkov za zneužitie právomoci, rozkradnutý majetok vrátiť do právomoci štátu, rozumné hospodárenie a zabránenie zvyšovaniu daní, platy politikov a štátnych úradníkov určiť v závislosti od minimálnej mzdy, počet poslancov znížiť zo súčasných 150 na 100. Zároveň chce garantovať prácu pre všetkých a určiť výšku dôchodkov v závislosti od odpracovaných rokov a náročnosti práce.

Medzi ďalšie dôležité body patrí:

 • zastavenie privatizácie nemocníc,
 • jedna štátna poisťovňa,
 • výchova a vzdelávanie mládeže podľa tradičných hodnôt,
 • obnoviť potravinovú sebestačnosť,
 • odmietanie registrovaných partnerstiev.

Medzi hlavné priority strany patrí aj snaha o odklon od Európskej únie a NATO. Vo svojom volebnom programe to prezentuje ako bod, v ktorom chce záujmy Slovenska postaviť nad záujmy Bruselu.

PS/SPOLU

Koalícia Progresívne Slovensko a Spolu patrí medzi nové politické strany. Svoj volebný program nazvali BOD ZLOMU. Tvorí ho 19 bodov, pričom za každú oblasť zodpovedá jeden odborník. Ako nám priblížil Jakub Chihada, vo svojom programe pre mladých považujú za dôležité témy ako moderné a kvalitné školstvo, rozvoj športu a mládežníckych aktivít a dostupné bývanie.

Súčasné vysokoškolské vzdelanie podľa nich nie je dostatočnou prípravou mladých ľudí na vstup na trh ani ich nepodnecuje k občianskej angažovanosti. „Našou víziou je školstvo, ktoré bude postavené na kvalitnej výskumnej činnosti, ktoré bude prepájať odborné poznatky s praxou, a ktoré namiesto memorovania sa faktov bude radšej učiť mladých ľudí, ako si vedieť informácie vyhľadať, vyhodnotiť a pracovať s nimi,“ priblížil Jakub Chihada. Zároveň veria, že ak by bolo školstvo postavené na takýchto princípoch, tisíce šikovných mladých ľudí by neodchádzalo do zahraničia.

Ako strana sa tiež snažia ukázať, ako má naozaj vyzerať sociálny štát. „Musíme mladým ľuďom poskytnúť lepší odrazový mostík do budúcna. Bytová politika u nás zlyhala,“ objasňuje. Dôvodom je najmä to, že nie každý si chce alebo môže dovoliť v mladom veku hypotekárny úver, nízky počet nájomných bytov a neprimerane vysoké nájomné. Výsledkom sú finančné ťažkosti a tiež to, že množstvo mladých do svojej tridsiatky býva u rodičov. Riešením je podpora nájomných bytov. „Dostupné bývanie nemôže byť pre mladých ľudí luxusom, ak chceme, aby na Slovensku zostali,“ doplnil.

Ďalšou veľmi dôležitou témou je podľa nich rozvoj komunít a mládeže, ktorý sa v posledných rokoch zanedbal. Ako nám Jakub Chihada objasnil: „Mimo veľkých miest sú záujmové krúžky či dostupnosť športových aktivít skôr raritou. Vzhľadom na zdravotné a výchovné benefity športu chceme jeho rozvoj podporovať. Chceme prejavovať záujem o mladých aj mimo školy. Poskytnúť im príležitosť, aby sa nestali ľahkou obeťou extrémistických spolkov či zdraviu škodlivých činností.“ Týmto témam sa bližšie venuje napríklad kandidát strany David Dej.

ZA ĽUDÍ

Za ľudí je jednou z nových strán, ktorej zakladateľom je bývalý prezident Andrej Kiska. Svoj program zhrnuli do Mapy dobrých riešení, pričom za každý bod zodpovedá odborný garant oblasti.  Medzi hlavné body volebného programu patrí:

 • navýšenie finančných prostriedkov na vedu a výskum,
 • vzdelávanie zmeniť na podobu vhodnú v 21. storočí, zvýšenie platov v školstve,
 • znížiť daňovo-odvodové zaťaženie práce,
 • zisk zdravotných poisťovní až po splnení nárokov pacientov,
 • postaviť nemocnice a skrátiť lehoty čakania na vyšetrenie,
 • bývanie ako priorita,
 • zastavenie nadmernej ťažby dreva a vyhlásenie lesov za prírodné bohatstvo, podpora ekologickej dopravy.

 

SME RODINA

Hnutie Sme rodina svoj volebný program pre voľby do parlamentu 2020 zhrnulo do 9 najdôležitejších bodov. Ako uviedlo tlačové oddelenie, týmito prioritami sú najmä:

 • právo na štátny nájomný byt – napr. garantovaný 2-izbový byt od 119 € mesačne,
 • verejná doprava pre žiakov stredných škôl,
 • právo na dôstojný príjem + 200 € mesačne do každého rodinného rozpočtu,
 • zrušenie doplatkov na lieky pre deti a dôchodcov,
 • exekučná amnestia,
 • 30 € k dôchodku pre ženy za každé dieťa,
 • právo na prenájom auta od štátu za 100 € mesačne pre každú rodinu,
 • 100 € ročne pre všetkých žiakov základných škôl na pomôcky,
 • vyrovnanie príjmu pre ženy na materskej dovolenke.

SaS

Branislav Gröhling z tlačového oddelenia strany Sloboda a Solidarita nám predstavil hlavné body volebného programu so zameraním na školstvo, vzdelávanie, vedu, výskum a zdravotníctvo.  V školstve navrhujú uľahčenie výberu strednej a vysokej školy. Navrhujú sledovať uplatnenie absolventov (najmä faktory zamestnanosť a priemernú mzdu) jednotlivých odborov. Pravidelný ranking univerzít. Ako uvádza Branislav Gröhling: „Pre stredoškolákov a žiakov základných škôl navrhujeme voľnočasové poukazy v sume 700 €, ktoré môžu využiť na šport, krúžky, umelecké školy či iné aktivity.“

Študentom, ktorí brigádujú, navrhujú zároveň opatrenia, ktoré im môžu priniesť až 320 € ročne, odstránenie byrokratických prekážok pri brigádach či zmluvy na dobu neurčitú, podpora rekonštrukcie a výstavby športovísk pre školy a verejnosť. V oblasti školstva tiež navrhujú nielen vyššie mzdy, ale aj motivačný systém, ktorého cieľom je podpora kvalitných a aktívnych učiteľov. Vo vede a výskume navrhujú podporiť kvalitné výskumné pracoviská, zlepšenie konkurencieschopnosti, transformáciu SAV na verejné výskumné inštitúcie, aby mohli spolupracovať aj so súkromným sektorom.

V oblasti zdravotníctva je to napríklad reforma nemocníc, vymedziť maximálne čakacie doby pre pacientov a maximálne dojazdové časy (napr. polhodinová jazda autom). „Chceme určiť kritériá, na základe ktorých by mohli mať pacienti nižšie zdravotné poistenie (dodržiavanie prehliadok, očkovanie, darcovstvo krvi a pod.), čím odmeníme zdravých pacientov, ale aj motivujeme k zdravému životnému štýlu,“ dodal Gröhling.

KDH

Kresťanskodemokratické hnutie ako hlavné body volebného programu uvádza vrátiť Slovensku spravodlivosť, dôveryhodnosť súdnictva a prokuratúry. V rámci rodinnej politiky chcú presadiť oslobodenie od dane z nehnuteľnosti pre mladých ľudí do 35 rokov. Nechcú tiež zavádzať nové dane a presadzovať „prorodinnú“ politiku. Zmeniť chcú formu podávania daňového priznania pre rodiny, a to tak, že manželia, ktorí spoločne žijú v jednej domácnosti, by mohli podať daňové priznanie ako rodina. Medzi hlavné priority strany patrí aj ochrana prírody. Ako uvádzajú vo svojej kampani, za každý hlas v týchto voľbách vysadia jeden strom.

SNS

Poslednou stranou, ktorá je na hranici 5 % zvolenia do parlamentu, je Slovenská národná strana, ktorej predsedom je Andrej Danko. Ako priority vo volebnom programe si určili:

 • ochranu tradičnej rodiny,
 • zabezpečenie dôstojnej jesene pre dôchodcov,
 • rozvoj vidieka,
 • zníženie odvodového zaťaženia,
 • daň 10 % na všetky pohostinstvá a stravovacie služby,
 • 15 % daň z príjmu pre právnické a fyzické osoby,
 • modernizácia nemocníc a polikliník.

Kedy sa konajú voľby do parlamentu?

Voľby do parlamentu 2020 sa uskutočnia 29. februára. Voliť môžu všetky osoby, ktoré najneskôr v deň konania volieb dovŕšia 18 rokov so spôsobilosťou na právne úkony. Voliť môže človek v tom volebnom okrsku, v ktorom je zapísaný, teda v mieste trvalého bydliska. V prípade voľby mimo určeného okrsku je možné voliť kdekoľvek na území Slovenskej republiky. Podmienkou je Hlasovací preukaz. O jeho vydanie je nutné požiadať príslušný úrad v mieste trvalého bydliska, a to osobne najneskôr deň pred parlamentnými voľbami v čase úradných  hodín, teda do 28. februára. Preukazy sa vydávajú na počkanie. O možnosť vydania Hlasovacieho preukazu v písomnej forme alebo mailom bolo nutné požiadať najneskôr 15 dní pred konaním volieb.

Samotné voľby sa začnú o 7. hodine ráno a trvajú do 22. hodiny večer. Treba so sebou priniesť platný občiansky preukaz, prípadne Hlasovací preukaz. Viac o voľbách si môžete prečítať tu.

Na FMK sa pred mesiacom uskutočnil podobný prieskum. Koho by volili študenti na fakulte?

Ak sa vo volebných programoch jednotlivých strán stále neviete zorientovať, skúste vyplniť volebnú kalkulačku, ktorá vám na základe vašich priorít ponúkne rebríček strán, ktoré sa snažia presadiť zmeny, ktoré považujete i vy za dôležité.