Ľudia sa často boja priznať, že majú depresiu. Považujú to za neúspech, hanbu a sklamanie samého seba alebo okolia. Kvôli tomuto psychickému ochoreniu zomrie každých 40 sekúnd jeden človek.

Pri depresii, alebo úzkosti majú deti a adolescenti často znížené sebavedomie a sebahodnotenie, nadmerne sa obviňujú, majú smutnú náladu, alebo sa dokonca objavujú samovražedné myšlienky. World Health Organization (WHO) predpokladá, že na svete žije cez 300 miliónov ľudí, ktorí trpia depresiou. Medzi rokmi 2005 – 2015 sa zvýšilo množstvo obyvateľov žijúcich touto poruchou o 18,4 %. Spolu s úzkosťou sa považujú za jeden z hlavných faktorov úmrtnosti z hľadiska samovrážd, ktorých je kvôli depresii takmer 800 tisíc ročne. Toto sú najčastejšie príčiny depresie.

1. Nezamestnanosť

Fakt nezamestnanosti prináša so sebou stres a napätie, pokles sebadôvery, vedie ku zníženiu pocitu vlastnej hodnoty a môže to viesť k apatii a depresii. Mnohokrát ľudia, ktorí prídu o prácu, hľadajú prácu a nevedia ju nájsť, sa cítia byť neúspešní, nenaplnení, mnohí sa aj za to hanbia, majú pocit ostychu a zlyhania v živote. Psychiatrička Dana Šedivá sa pre sme.sk vyjadrila, že v súčasnosti sme svedkami „maskovanej“ formy nezamestnanosti, keď naše školstvo chrlí absolventov, ktorí nemajú reálnu šancu nájsť uplatnenie na trhu práce vo vyštudovanom odbore. Tak sa stáva, že absolventi univerzít pracuje za pásom, ich frustrácia je neúmerná.

príčiny depresie
Zdroj: phunuvagiadinh.vn

2. Genetika

Pri genetických faktoroch ide o genetickú dispozíciu. Depresia sa často vyskytuje u niektorých príbuzných. To, že ste zdedili predispozíciu, však neznamená, že sa u vás choroba zákonite prejaví. K tomu sú potrebné vždy nejaké príčiny a záleží na danej osobnosti človeka. Napríklad veľa matiek vníma narodenie dieťaťa ako dar, u iných je táto udalosť spúšťačom pochmúrnych nálad, pocitov straty ženskosti, či slobody. Ak je človek biologicky náchylnejší na depresiu, jeho spojenia v mozgu nemusia správne fungovať. V takomto prípade môže pomôcť liečba antidepresívami, ktoré dopomôžu k správnemu fungovaniu mozgu.

3. Závislosť na alkohole

Účinky alkoholu môžu vytvárať depresívne príznaky priamo v období intoxikácie ale aj počas abstinenčných príznakov. Pre ľudí s touto závislosťou je ťažké uzdraviť sa z traumatizujúcich udalostí. Alkohol má schopnosť vyvolávať spomienky z minulosti na nepríjemnú životnú príhodu alebo priniesť na povrch potlačené pocity. Tieto spomienky vedia byť tak silné, že môžu vytvoriť úzkosť a depresiu.

príčiny depresie
Zdroj: pixabay.com

4. Sociálne siete

Nadmerné používanie sociálnych sietí môže prispievať k depresiám a iným psychickým problémom, a to najmä u dievčat. Celý systém sociálnych sietí je do veľkej miery založený na porovnávaní. Problémom je, že takéto porovnávanie s priateľmi, známymi a často aj cudzími ľuďmi vyvoláva v človeku neustálu potrebu dokazovať niečo iným aj sebe. Akoby prítomnosť a to čo máme, boli len nudnou a nehodnotnou kulisou. Pritom je to úplne naopak. Kto upadne do virtuálneho sveta nenaplnených možností, nemôže očakávať šťastný život. Skôr či neskôr si ho nájde depresia.

5. Obeť šikanovania

So šikanou sa najčastejšie môžeme stretnúť v škole, na pracovisku alebo aj na internete. Kyberšikanovanie často prebieha medzi deťmi a dospievajúcimi. Stáva sa aj to, že žiaci takýmto spôsobom šikanujú učiteľa. Rovnako sa môže kyberšikanovanie objaviť aj medzi dospelými. Deti častejšie vytvárajú posmešné profily, stránky a fotomontáže, natáčajú posmešné a ponižujúce videá alebo sa nabúrajú do profilu. Dospelí sa skôr uchyľujú ku kybernetickému prenasledovaniu, vydieraniu, ohováraniu a poškodení povesti obete.

príčiny depresie
Zdroj: Dragana Gordic – shutterstock.com

6. Samota

Aj samota patrí medzi príčiny depresie. Človek je tvor spoločenský. Potrebuje blízkeho človeka a prirodzenú ľudskú podporu. Vyžaduje kontakt s okolím, priateľstvo a pochopenie. Nikomu sa nežije dobre v samote a izolácii. Sme prepracovaní, často sedíme v práci iba preto, že nám už nezvýšila dovolenka, no sme absolútne bez motivácie, keď vidíme prázdne kancelárie absentujúcich kolegov. Pracovné napätie sa prenáša aj do našich domácností. Samotu nazývajú epidémiou medzi mladými ľuďmi najmä v Anglicku. Mladí ľudia vo veku od 18 do 34 rokov častejšie pociťujú samotu, boja sa jej a prepadajú depresiám. Experti predkladajú ako riešenie no zároveň aj ako problém internet a sociálne siete. Internet je užitočný v prípade komunikácie so vzdialenou osobou, ak však nahrádza ľudský kontakt, stáva sa nebezpečným.

príčiny depresie
Zdroj: mevyo.com

7. Nepríjemná životná udalosť

V živote zažívame príjemné udalosti, ale i tie, ktoré by sme najradšej vymazali zo svojho života. Deti, ktorých rodičia mali problém s hľadaním práce alebo zápasili s drogami či alkoholom prežili škodlivý stres. Za veľmi stresujúce sú považované zažívanie rodičovského rozvodu, smrť rodiča, súrodenca alebo dieťaťa, nevera, či vážny konflikt. Problémy s peniazmi, vrátane bankrotu či výpovede z práce taktiež zanechajú na človeku vážne dôsledky, aj keď si to časom neuvedomuje.