Začiatok nového akademického roka na všetkých univerzitách v Trnave opäť ovplyvnila pandémia nového koronavírusu. Prispôsobiť sa museli aj trnavské internáty.

Väčšina univerzít odštartovala nový akademický rok 21. septembra a vysokoškoláci sa začali pomaly udomácňovať na svojich izbách. Po veľmi krátkom čase sa však situácia zhoršila, univerzity prešli na dištančnú formu štúdia a trnavské internáty odporučili študentom odsťahovať sa. Zisťovali sme, aká je situácia v jednotlivých ubytovacích zariadeniach.

Študentský domov UCM (budova UCM)

Začali sme na našej univerzite. Z preventívnych dôvodov a na odporučenie Stáleho krízového štábu UCM sa na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave od 12. októbra 2020 zmenila organizácia výučby. Celá univerzita prešla na dištančnú formu vzdelávania. Ovplyvnilo to aj situáciu na internáte. Minulý piatok rektor vydal niekoľko nových opatrení.

Všetkým vysokoškolákom prvého a druhého stupňa štúdia sa odporúča bezodkladne opustiť Študentský domov na Námestí Jozefa Herdu 2 v Trnave, a to najneskôr do stredy 21.októbra 2020. Kto sa nevysťahuje, vystavuje sa riziku nútených karanténnych opatrení alebo nútenej izolácie osôb.

Opatrenia neplatia pre študentov, ktorí naďalej pokračujú v prezenčnej výuke v laboratóriách alebo sa majú zúčastniť praktickej výučby. Študenti si majú zobrať všetky veci, ktoré potrebujú pre štúdium, pretože počas opatrení nemôžu vstúpiť do študentského domova.

Študentka Viki takýto scenár predpokladala: „Asi sme všetci čakali, že sa to stane. Niektorí z nás idú domov, iní si hľadajú privát. V každom prípade, pre nás všetkých bude lepšie, ak si nájdeme inú alternatívu bývania ako je internát. Veľa ľudí na jednom mieste v tejto situácii totiž neveští nič dobré.“

trnavské internáty
Študentský domov na Námestí Jozefa Herdu 2 v Trnave. Zdroj: ff.ucm.sk

Študentovi, ktorý opustí ubytovacie zariadenie, bude poskytnutá zľava. To znamená, že nezaplatí za mesiace november a december. V prípade, že ubytovacie zariadenie bude zatvorené aj po 1. januári 2021, študent bude platiť vždy za prvý mesiac, kedy sa v študentskom dome ubytuje. Podmienkou na poskytnutie zľavy je odubytovať sa najneskôr do 21.októbra 2020.

Študentský domov Miloša Uhra (internát MTF)

Riaditeľ Účelového zariadenia M. Uhra v Trnave vydal pokyn k odubytovaniu a platbám študentov, ktorí bývajú v tomto zariadení. Odporučil im opustiť internát do 9. októbra 2020. Jeho stanovisko je rozdelené do troch bodov. V prvom sa venuje vysokoškolákom s trvalým pobytom na Slovensku. Tí majú tri možnosti. Prvou je, že môžu ostať bývať v študentskom dome aj po 9.októbra, no za ubytovanie zaplatia podľa platného cenníka.

Ostatní, ktorí sa rozhodli opustiť internát v stanovenom termíne, dostanú zľava z ceny za ubytovanie vo výške 2/3 štvrťročnej platby. To znamená, že študent je povinný uhradiť cenu za ubytovanie za mesiac október 2020. Za mesiace november a december platiť nebude. Kauciu a poplatky za ubytovanie mu presunú do budúceho obdobia.

internát MTF
Pohľad na starý (objekt A) a nový internát (objekt B) v ŠD M. Uhra. Zdroj: internat.mtf.stuba.sk

Poslednou možnosťou je predčasne sa odubytovať. V tomto prípade nemusí ubytovaný vysokoškolák hľadať za seba náhradu a do jedného mesiaca od vysťahovania mu vrátia kauciu a poplatok za ubytovanie nad rámec septembra a októbra. Študent však nemá garantované miesto. Ak skončí dištančná forma vzdelávania, uvoľnené lôžko ponúknu ďalšiemu študentovi podľa poradovníka záujemcov.

,,Vedenie internátu dalo všetkým ubytovaným možnosť výberu v zotrvaní v študentskom domove, dočasnom odubytovaní s možnosťou platenia zľavnenej ceny alebo úplneho odubytovania. Osobne som sa rozhodol podpísať dodatok o dočasnom odubytovaní, nakoľko situácia sa momentálne zhoršuje a finančne si nemôžem dovoliť stav, kedy internát uzavrú z dôvodu výskytu koronavírusu medzi študentmi,“ povedal študent Kevin.

Pre zahraničných študentov tieto opatrenia neplatia. V prípade, že sa rozhodnú internát opustiť, nebude im poskytnutá žiadna zľava a zo Študentského domova sa môžu len odsťahovať. Rovnaké pravidlá platia aj pre študentov doktorandského štúdia.

Podľa posledných informácií, ktoré zverejnila Internátna rada ŠDaJ Miloša Uhra, zostalo na internáte okolo 300 študentov.

Študentský domov Petra Pázmaňa (Študentský domov Trnavskej univerzity)

Situácia na internáte je veľmi podobná ako na predchádzajúcich dvoch. V pokynoch od riaditeľa internátu majú študenti na výber z troch alternatív.  Ak chcú ostať na internáte, môžu, no každý bude naďalej platiť za ubytovanie podľa Zmluvy o ubytovaní.

internát trnavská univerzitra
Študenti majú na výber z troch alternatív. Zdroj: Daniel Bíro

Možnosťou, ktorú si zrejme vybralo najviac študentov, je opustiť ubytovacie zariadenie a do 15.októbra 2020 podpísať dodatok k zmluve o ubytovaní.  Potvrdila to aj študentka Laura: „Mali sme na výber z dvoch možností. Mohli sme sa dočasne odubytovať, kým sa opäť nevrátime do školy, alebo na internáte ostať. Vybrala som si prvú možnosť. Veci sme si tam nechali, môžeme sa po ne vrátiť, až keď sa znovu ubytujeme. Kľúče od izieb sme vrátili.“

Zároveň dodala, že za nasledujúce dva mesiace nemusia za internát zaplatiť. V prípade, že sa epidemiologická situácia nezlepší ubytovateľ poskytne študentovi zľavu. Nezaplatí tak vždy za druhý a tretí mesiac kalendárneho štvrťroka, v ktorom nevyužíval pridelené ubytovanie.

Dňom podpisu sa každý zaväzuje, že už nevstúpi do zariadenia a zoberie si všetky veci potrebné k štúdiu. Podmienkou pre zľavu je vrátiť kľúč, ubytovací preukaz a dvakrát vyhotovený a podpísaný dodatok.

V prípade, že sa študenti rozhodnú zo závažných dôvodov predčasne odubytovať, vráti sa im kaucia. Nemajú však garantované , že im bude poskytnuté ubytovanie v ŠD aj po ukončení dištančného vzdelávania.

Ubytovacie zariadenie Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku (Zavarská)

Medzi trnavské internáty, v ktorých môžu vysokoškoláci bývať, patrí aj stredoškolský internát na Zavarskej 9. K situácii sa vyjadrila Anna Tomašovičová, hospodárka školy: ,,Študenti mali možnosť zostať na internáte aj počas dištančného vzdelávania. Všetci ale oznámili, že budú bývať doma. Zopár jednotlivcov tvrdilo, že zruší ubytovanie úplne. Zatiaľ som však neobdržala žiadnu písomnú odhlášku.“

Vchod do budovy internátu na Zavarskej. Zdroj: Mapy Google

Zároveň dodala, že po skončení opatrení súvisiacich s COVID-19 sa študenti môžu vrátiť späť na svoje izby. To platí aj v prípade, že väčší počet z nich prejaví záujem o ubytovanie. Zatiaľ takú požiadavku ale neevidujú.