30. výročie Nežnej revolúcie si naša univerzita pripomenula eventom 30 rokov slobody, ktorý sa konal symbolicky v pondelok 18. 11. 2019 o 17:00 v Aule Jozefa Matúša na Bučianskej ulici. Prítomní boli mnohí – či už preto, aby si zaspomínali ako pozvaní hostia, vyjadrili sa…