Autorom článku je ruský študent FMK, ktorého meno redakcia pozná, ale rozhodla sa ho pre obavy z ruského režimu nezverejniť.

Sklamanie z toho, že moja krajina začala vojnu a zničila životy miliónov ľudí. Každá rodina bola chtiac či nechtiac vtiahnutá do tohto konfliktu. Každý má totiž rodinu, priateľov alebo kolegov, ktorí žijú na Ukrajine

A teraz sa dokonca ničia aj rodiny v Rusku, pretože veľa ľudí (aj mnoho mojich známych) poslali na mobilizáciu. Ľudia, ktorí boli pôvodne proti, ľudia, ktorí nechceli tento konflikt, teraz idú na miesta, kde ich nič dobré nečaká.

Tento problém vyvoláva len strach, zmätok a sklamanie. Strach o seba a svoju rodinu. Mám staršieho brata, ktorý zostal v Rusku. Nemôže opustiť krajinu, pretože má dvoch synov, z ktorých jeden sa narodil v auguste tohto roku.

Mnohí povedia, že je to naša vina, že sme si zvolili tohto prezidenta. Ale vždy hovorím jedno – je ťažké si vybrať, keď nie je na výber. Je ľahké vyjadrovať sa k tomu, keď žijete v iných podmienkach. 

Fantazírovať môže každý, ale pochopiť to môžu len tí, ktorí v Rusku skutočne žili. Kvôli mobilizácii sa teraz každý človek musí rozhodnúť. Takže tí, ktorí môžu odísť, odídu, a tí, ktorí nemôžu, hľadajú možnosti, ako sa nezúčastniť.

Полное разочарование от того, что моя страна развязала войну и разрушила жизни миллионов людей. Каждая семья втянута в этот конфликт, потому что у каждого есть семья, друзья, коллеги, которые живут в Украине.

Cейчас разрушаются семьи и в России, потому что многие знакомые были отправлены на мобилизацию. Люди, которые изначально были против, люди, которые не хотели этого конфликта, теперь идут туда, где их не ждут.

Этот вопрос вызывает только страх, замешательство и разочарование. Страх и переживание не только за себя, а и свою семью. Например: у меня есть старший брат, который остался в России и не может покинуть страну, потому что у него два сына, один из которых родился в августе этого года.

Многие скажут, что это наша вина, что мы избрали этого президента. Но я всегда говорю одно: трудно выбирать, когда этого выбора нет. Легко рассуждать , когда живешь в других обстоятельствах.

Каждый может фантазировать, но понять это может только тот, кто действительно жил в России. Но в связи с мобилизацией выбор остается за каждым, поэтому те, кто может уезжать – уезжает, а те, кто не может, ищут способы чтобы не быть причастным к этому.

Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil 21.9. 2022 čiastočnú mobilizáciu. Oznámil to vo svojom prvom príhovore národu od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu. V krajine sa krátko na to zdvihla vlna protestov. Úrad moskovskej prokuratúry v deň podpísania dekrétu ruským prezidentom vyhlásil, že účasť na demonštráciách predstavuje trestný čin, ktorý môže viesť k odňatiu slobody až do 15 rokov.